Tietosuojaseloste

 

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOJEN KÄSITTELIJÄ


Rekisterinpitäjä on Nokia Pride ry. Nokia Pride ry:n henkilöjäsenet ovat yhdistyksen suoria jäseniä. Tietojen käsittelijät: puheenjohtaja, jäsenyhteyshenkilö sekä rahastonhoitaja

YHTEYSHENKILÖ


Jäsenyhteyshenkilö Jesse Lisitsin, sähköpostiosoite: jasenasiat@nokiapride.fi

MUUT YHTEYSTIEDOT


Yhdistyksen virallinen osoite:
 • Puskalantie 7
 • 37120 Nokia
 • www.nokiapride.fi

REKISTERIN NIMI


Nokia Pride ry:n jäsenrekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUDELLISET PERUSTEET


Rekisteri perustuu Nokia Pride ry:n jäsenten itsestään liittymislomakkeella antamiin henkilötietoihin. Jäsenten henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain § 11 vaatimukseen pitää jäsenluetteloa. Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja kohtuullisen ajan eroamisen jälkeen. Perusteena on Nokia Pride ry:n oikeutettu etu. Nokia Pride ry:n verkkosivuilla ja tapahtumissa kerättyjen henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen oikeutettuun etuun. Tietoja säilytetään kohtuullinen aika niiden luovuttamisen jälkeen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS


Nokia Pride ry:n jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:
  • jäsenyyteen, lahjoittamiseen, tapahtumatoimintaan ja muuhun yhdistyksen toiminnan tukemiseen liittyvään viestintään
  • sähköpostitiedotteiden ja painettujen medioiden postitusrekisterinä
  • laskutukseen ja suoritusten kirjauksiin
  • yhdistyksen luottamushenkilöiden, henkilöjäsenten, kannatusjäsenten ja kunniajäsenten tietojen ylläpitoon.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ


Yhdistyksen henkilöjäsenet:
   • Jäsennumero
   • etu- ja sukunimi
   • osoite
   • sähköpostiosoite
   • liittymispäivä / eropäivä ja eron syy
   • jäsenlaji
   • jäsenmaksutiedot
Yhdistyksen kannatusjäsenet:
   • Jäsennumero
   • nimi (etu- ja sukunimi luonnollisilta henkilöiltä)
   • osoite
   • sähköpostiosoite
   • lahjoitussumma, mikäli kannatusjäsenmaksusta poikkeava
   • yhteyshenkilö, mikäli yritys tai yhdistys
   • yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero
   • jäsenmaksutiedot
   • jäsenlaji
Vapaaehtoiset yhdistykseen kuulumattomat vastuuhenkilöt ja vapaaehtoiset:
   • Juokseva tunnusluku
   • etu- ja sukunimi
   • osoite
   • sähköpostiosoite

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


Rekisteröity on luovuttanut henkilötiedot itse omalla suostumuksellaan Nokia Pride ry:lle. Henkilöjäsenet antavat jäsentiedon ja suostumuksen kirjallisesti tai sähköisesti. Osoitetietojen päivitys tapahtuu sähköpostitse tai jäsenlomakkeen kautta.

 

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE


Silloin, kun yhdistyksen viestintää hoitaa alihankkija, sille luovutetaan ne yhteystiedot, jotka yhteydenoton kannalta ovat välttämättömiä. Tavallisimmin se on sähköpostiosoite. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kolmansille osapuolille EU:n ja ETA:n sisällä eikä ulkopuolella.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET


Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikeiden salasanojen syöttämistä. Nokia Pride ry:n asiakasrekisteri sijaitsee Microsoft OneDrive -pilvipalvelun salasanasuojatussa kirjastossa.

 

TARKASTUS,KORJAUS JA POISTO-OIKEUS


Jäsenellä on oikeus saada tarkastaa, pyytää korjaamaan ja poistaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, jonka kanssa sovitaan tietojen käsittelytavasta niin, että kysyjän henkilöllisyys kyetään varmistamaan. Henkilötietojen käsittelypyynnössä tulee esittää nimi, täydelliset osoitetiedot sekä rekisterin nimi. Jäsenillä on mahdollisuus päivittää omia yhteystietojaan sähköpostitse tai jäsenyyslomakkeen kautta. Jos Nokia Pride ry:n henkilötietojen käsittely on mielestäsi lainvastaista, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojaviranomaiselle.

 

EVÄSTEET


Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme verkkosivuillamme evästeitä, joiden avulla kehitämme verkkopalvelujamme ja helpotamme tiedon löytämistä. Osa evästeistä takaa sivuston normaalin toiminnan. Osa evästeistä auttaa meitä kohdentamaan varainhankintaa tarkemmin ja siten tukemaan yhdenvertaisuustyötämme. Voit estää evästeiden käytön kieltämällä evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Sivustollamme käytetään seuraavia kolmannen osapuolen evästeitä:

 

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN


Nokia Pride ry kehittää jatkuvasti toimintamalleja ja järjestelmiä. Tietosuojaselostetta päivitetään vastaamaan kehittyviä käytäntöjä.